radykalne wybaczanie, wybaczenie, Colin Tipping

strona gwna

runiczna mitologia, historia

futhark - alfabet runiczny

jak zrobi wasny futhark

magia runiczna

skrypty, talizmany, amulety

bindruny

gimnastyka runiczna

ksiki o runach

wrenie z run - rozkady

runy - astrologia - tarot

ciekawe linki


omwienie runy - fe, feu, feh, foeh, feoh, faihou, faihu, fehufehu
omwienie runy - ur, uruz, urus, our, ourr, ourouzuruz
omwienie runy -durisaz, thurisaz, thurs, thiuth, thauris, thora, thorn, thurs, thursi, thurisar, dorn, thuris, tauris, donar, thunsazdurisaz
omwienie runy -ansuz, asuz, os, ansur, ansur, unsur,oss, s, ass, aza, asansuz
omwienie runy -raido, raidho, rad, ried, raidu, rit, raidha, radh, reid, reidhraido
omwienie runy -kaunan, kenaz, kauna, cen, ken, kaun, kusma, kustna, cn, kano, kaunazkenaz
omwienie runy -gebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebugebo
omwienie runy -wunjo, wunio, wunju, wyn, wynn, wenne, winja, winia, wendwunjo
omwienie runy -hagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, haghagal
omwienie runy -naudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudnaudiz
omwienie runy -isa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issisa
omwienie runy -jera, jara, jr, gera, gr, aar, r, jeranjera
omwienie runy -perdo, petrio, petro, perthro, perd, petra, peodro, pairthra, peordh, peorth, perthu, peorthpetro
omwienie runy -iwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, oh, ihwar, yo, yeriwaz
omwienie runy -algiz, eolhx, elhaz, yr, algir, alga, algis, eolh, ihwar, algir, eolchalgiz
omwienie runy -sowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailorsowelo
omwienie runy -tiwaz, teiws, tir, tiu, tyr, teiwaztiwaz
omwienie runy -berkano, bairkan, beorc, bjarkan, berkanan, berkana, bjarkan, brica, bairkan, beoroberkano
omwienie runy -ehwaz, eh, eihwaz, egeis, eoh, eh, algiz, algis,eolh, ihwarehwaz
omwienie runy -mannaz, manna, mann, madhr, man, madrmannaz
omwienie runy -laukaz, laguz, lagu, laaz, lagus, lgrlaukaz
omwienie runy -ingwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngviingwaz
omwienie runy -othala, othal, thel, dhal, odala, othel, ethel, othalan, othila, ural odala
omwienie runy -dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dagdagaz
omwienie runy -wyrd, yrwyrd

© Lesawa Jaworowska
Wszystkie teksty oraz zdjcia znajdujce
si na tej stronie s chronione prawem autorskim.

Chcesz byc informowany o nowociach i terminach warsztatw? Zapisz si na list.

Zgadzam si z Polityk Prywatnoci

 

CHCESZ KUPI KTR Z PONISZYCH KSIEK, KARTY CZY ZESTAW RUN?
NIC PROSTSZEGO - PO PROSTU KLIKNIJ W OBRAZEK!

MAGIA RUN "Power of the Runes" - to przepikna i wyjtkowa talia kart runicznych, teraz w polskiej edycji!. Jest to zestaw skadajcy si z talii kart, oraz 208 stronicowej ksiki (oczywicie po polsku) autora tych kart - Voenix. Wszystko zapakowane w bardzo adne, kartonowe pudeko.

Talia skada si z 25 kart przepiknie ilustrowanych ze scenami zwizanymi z archetypem danej runy. Dziki temu z korzystajc z tych kart mona atwo i bardzo przyjemnie nauczy si zarwno znaczenia kadej z run (medytujc nad kartami), jak i wrenia runicznego.

 

Zestaw skadajcy si z ksiki "Jak stosowa runy na co dzie" oraz z filmu szkoleniowego "Magia runiczna DVD", ktry stanowi esencj kilkudniowych warsztatw prowadzonych przez All Alicj Chrzanowsk.

Materia w caoci powicony jest praktycznemu zastosowaniu run Futharku, czyli alfabetu runicznego, w codziennym yciu.

 

 

ycie pdzi i musimy si do tego pdu dostosowa, niezalenie czy si nam to podoba, czy nie. Jak jednak poradzi sobie z nawaem obowizkw i ogromn liczb decyzji, ktre musimy podejmowa kadego dnia? Gdzie szuka porady, ktra zawsze wskae nam dobr drog i nigdy nie pozwoli zbdzi? Skd czerpa wsparcie w trudnych chwilach, gdy wydaje si, e ju niemoliwe jest znalezienie wyjcia z danej sytuacji?

Dr Stefan Karol Wdowiak znalaz odpowied w runach i t odpowied stara si przekaza kademu, kto signie po jego najnowsz ksik. Runy. Rozkad i interpretacja nie s zwyczajn ksik. Stanowi one bowiem swoist instrukcj obsugi do potnego narzdzia, jakim niewtpliwie s Runy.

Czsto bowiem nie wystarczy wycign jedn kart i odczyta jej znaczenie. Prawdziwa potga run objawia si, gdy wykorzystamy cae ich ukady. Jedna taka wrba moe odpowiedzie na wiele nurtujcych Ci pyta, pomc podj waciw decyzj odnonie ycia zawodowego jak i prywatnego, a nawet odnale sens ycia.

Ju dzi naucz si stawia najpopularniejsze rozkady runiczne i zinterpretuj je zgodnie z radami niekwestionowanego autorytetu z zakresu run. Druga taka yciowa szansa moe si ju nie zdarzy