radykalne wybaczanie, wybaczenie, Colin Tipping

strona gwna

runiczna mitologia, historia

futhark - alfabet runiczny

jak zrobi wasny futhark

magia runiczna

skrypty, talizmany, amulety

bindruny

gimnastyka runiczna

ksiki o runach

wrenie z run - rozkady

runy - astrologia - tarot

ciekawe linki


omwienie runy - fe, feu, feh, foeh, feoh, faihou, faihu, fehufehu
omwienie runy - ur, uruz, urus, our, ourr, ourouzuruz
omwienie runy -durisaz, thurisaz, thurs, thiuth, thauris, thora, thorn, thurs, thursi, thurisar, dorn, thuris, tauris, donar, thunsazdurisaz
omwienie runy -ansuz, asuz, os, ansur, ansur, unsur,oss, s, ass, aza, asansuz
omwienie runy -raido, raidho, rad, ried, raidu, rit, raidha, radh, reid, reidhraido
omwienie runy -kaunan, kenaz, kauna, cen, ken, kaun, kusma, kustna, cn, kano, kaunazkenaz
omwienie runy -gebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebugebo
omwienie runy -wunjo, wunio, wunju, wyn, wynn, wenne, winja, winia, wendwunjo
omwienie runy -hagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, haghagal
omwienie runy -naudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudnaudiz
omwienie runy -isa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issisa
omwienie runy -jera, jara, jr, gera, gr, aar, r, jeranjera
omwienie runy -perdo, petrio, petro, perthro, perd, petra, peodro, pairthra, peordh, peorth, perthu, peorthpetro
omwienie runy -iwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, oh, ihwar, yo, yeriwaz
omwienie runy -algiz, eolhx, elhaz, yr, algir, alga, algis, eolh, ihwar, algir, eolchalgiz
omwienie runy -sowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailorsowelo
omwienie runy -tiwaz, teiws, tir, tiu, tyr, teiwaztiwaz
omwienie runy -berkano, bairkan, beorc, bjarkan, berkanan, berkana, bjarkan, brica, bairkan, beoroberkano
omwienie runy -ehwaz, eh, eihwaz, egeis, eoh, eh, algiz, algis,eolh, ihwarehwaz
omwienie runy -mannaz, manna, mann, madhr, man, madrmannaz
omwienie runy -laukaz, laguz, lagu, laaz, lagus, lgrlaukaz
omwienie runy -ingwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngviingwaz
omwienie runy -othala, othal, thel, dhal, odala, othel, ethel, othalan, othila, ural odala
omwienie runy -dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dagdagaz
omwienie runy -wyrd, yrwyrd

© Lesawa Jaworowska
Wszystkie teksty oraz zdjcia znajdujce
si na tej stronie s chronione prawem autorskim.

Chcesz byc informowany o nowociach i terminach warsztatw? Zapisz si na list.

Zgadzam si z Polityk Prywatnoci

 

Sposobw na zostanie posiadaczem wasnego zestawu run jest klika. Najprostszy - idziemy do sklepu i po prostu je kupujemy ;-) Mog to by runy w postaci drewienek czy kamieni z wymalowanymi lub wyrytymi runami lub runy w postaci kart. Jeli zdecydujemy si na kamyki lub drewienka, to mog one na suy "wiecznie" jeli s dobrze wykonane. Moemy je wykorzystywa do dywinacji metod "rozkadu szamaskiego" - opisanego dokadnie w ksice "Magia i mantyka run" Kolesowa, czego niestety nie da si zrobi runami "karcianymi". Zalet run w postaci kart jest to, e zwykle oprcz samej runy, zawieraj one take wiele innych symboli i bogat kolorystk, ktra potrafi uatwi dywinacj, dobrze zrozumie i "poczu" energetyk i przesanie danej runy. Godne polecenia s zwaszcza karty, zaprojektowane i wymalowane przez Thomasa Vmela. S naprawd niepowtarzalnie pikne i magiczne.


Warto przy kupnie kart kierowa si intuicj, wsucha si w siebie i poczu, ktre runy do nas "mwi". Ale naprawd osobisty i gboki kontakt z runami zapewni nam ich wasnorczne wykonanie. Najlepszymi materiaami do wykonania run s drewno i kamie lub glina. Klasyczni szamani preferuj "pi naturalnych rodowisk" w jakich mona przedstawi runy, a s to: ogie, woda (nieg, ld), ziemia, drzewo i ko (lub metal).

Sposb pierwszy, to runy na kamykach. Bdziemy potrzebowa 24 kamykw, mniej wicej jednakowej wielkoci i ksztatu. To wane, bo jeli o to nie zadbamy, to po pewnym czasie uywania run z atwoci rozpoznamy po ksztacie ktra to runa, a to, przy losowaniu moe wpywa na "wynik" wrby.
Jeli chodzi o rodzaj, to mog by to kamienie znalezione nad morzem, czy na polu. Mona take uy w tym celu na przykad maych kawakw kwarcu. Kwarc jest wietnym nonikiem informacji. Wystpuje w rnych odmianach i kolorach, na przykad jako kwarc rowy, kryszta grski, ametyst, tygrysie oko, chalcedon (szary), jaspis (czerwony), kwarc dymny, agat lub cytryn.
Moemy dobra kamienie tak, aby kada atta bya w innym kolorze, albo dobra kolory do ywiow.
Kiedy mamy ju wybrane kamyki, malujemy na nich na przykad za pomoc farby akrylowej - symbole run. Najlepiej wykonywa t czynno w skupieniu i ciszy. Dobrze jest wczeniej pomedytowa.
Runy malujemy w kolejnoci poczynajc od uruz, a koczc na fehu czyli wedug utharku (patrz omwienie znakw runicznych). Malowanie ma jednak t wad, e farba po pewnym czasie moe si po prostu zetrze. Aby temu zapobiec, jeli mamy tak moliwo, warto najpierw wyry symbole run, a dopiero potem nanie farb.
Co do koloru barwnika, to najpopularniejszy jest czerwony , niebieski (powicony Odynowi) i zielony (powicony Frei). Kolesow w swojej ksice wspomina i zdarzao si dawniej, e zamiast czerwonego barwnika uywano po prostu krwi, ale on nie poleca tego sposobu, jako niebezpieczny. Niektrzy twierdz, e jedynym sposobem nanoszenia wzorw run jest ich wypalanie, poniewa ogie jest najpotniejszym z ywiow w egregorze germasko-skandynawskim.

Drugim sposobem jest wykonanie run na drewienkach. Najlepsza do tego celu bdzie brzoza, cis i jesion. Inne rodzaje drzew, ktrych moemy uy to jarzbina, wierzba, db, orzech, jabo, tarnina i gg. Przed ciciem gazi, prosimy drzewo o pozwolenie, a po odciciu gazi, dzikujemy za dar.

Ga tniemy na 24 "plasterki" jednakowej gruboci i wypalamy lub wycinamy w nich symbole run. Jeli zdecydowalimy si na wycinanie, to w rowki moemy wpuci barwnik i zabezpieczy go cienk warstw lakieru lub wosku pszczelego, ktry naley dobrze wetrze w drewno.

Trzeci sposb - najprostszy, ale te najmniej trway, to po prostu wyrysowanie symboli run na kartonie i wycicie ich.

Kiedy mamy ju gotowy zestaw run, warto naadowa je moc ywiow.

1. Ukadamy runy na kawaku materiau i posypujemy sol morsk, aby naadowa je moc ziemi.
2. Zanurzamy kad run w dymie kadzida, proszc jednoczenie by naadowa je ywio powietrza
3. Przesuwamy kad run przez pomie wiecy, by naadowa j moc ognia.
4. Skrapiamy runy wod rdlan by naadowa je moc ywiou wody.

Tak przygotowane runy, przechowujemy w lnianym lub skrzanym woreczku.
Warto take zaopatrzy si w chustk (pcienn lub lnian), z jasnego materiau,na ktrej bdziemy ukada runy.

Aby zapa lepszy kontakt ze swoimi runami, warto nosi je czsto przy sobie, a od czasu do czasu woy je pod poduszk.

Power of the Runes - Magia Run - karty runiczne. MAGIA RUN
"Power of the Runes" - czyli to przepikna i wyjtkowa talia kart runicznych, teraz w polskiej edycji!. Jest to zestaw skadajcy si z talii kart, oraz 202 stronicowej ksiki (oczywicie po polsku) autora tych kart - Voenix. Wszystko zapakowane w bardzo adne, kartonowe pudeko.

KLIKNIJ EBY KUPI!