radykalne wybaczanie, wybaczenie, Colin Tipping

strona główna

runiczna mitologia, historia

futhark - alfabet runiczny

jak zrobić własny futhark

magia runiczna

skrypty, talizmany, amulety

bindruny

gimnastyka runiczna

książki o runach

wróżenie z run - rozkłady

runy - astrologia - tarot

ciekawe linki


omówienie runy - fe, feu, feh, foeh, feoh, faihou, faihu, fehufehu
omówienie runy - ur, uruz, urus, our, ourr, ourouzuruz
omówienie runy -durisaz, thurisaz, thurs, thiuth, thauris, thora, thorn, thurs, thursi, thurisar, dorn, thuris, tauris, donar, thunsazdurisaz
omówienie runy -ansuz, asuz, os, ansur, ansur, unsur,oss, ôs, ass, aza, asansuz
omówienie runy -raido, raidho, rad, ried, raidu, rit, raidha, radh, reid, reidhraido
omówienie runy -kaunan, kenaz, kauna, cen, ken, kaun, kusma, kustna, cén, kano, kaunazkenaz
omówienie runy -gebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebugebo
omówienie runy -wunjo, wunio, wunju, wyn, wynn, wenne, winja, winia, wendwunjo
omówienie runy -hagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, haghagal
omówienie runy -naudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudnaudiz
omówienie runy -isa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issisa
omówienie runy -jera, jara, jér, gera, gér, aar, ôr, jeranjera
omówienie runy -perdo, petrio, petro, perthro, perd, petra, peodro, pairthra, peordh, peorth, perthu, peorthpetro
omówienie runy -iwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, éoh, ihwar, yo, yeriwaz
omówienie runy -algiz, eolhx, elhaz, yr, algir, alga, algis, eolh, ihwar, algir, eolchalgiz
omówienie runy -sowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailorsowelo
omówienie runy -tiwaz, teiws, tir, tiu, tyr, teiwaztiwaz
omówienie runy -berkano, bairkan, beorc, bjarkan, berkanan, berkana, bjarkan, brica, bairkan, beoroberkano
omówienie runy -ehwaz, eh, eihwaz, egeis, eoh, eh, algiz, algis,eolh, ihwarehwaz
omówienie runy -mannaz, manna, mann, madhr, man, madrmannaz
omówienie runy -laukaz, laguz, lagu, laaz, lagus, lögrlaukaz
omówienie runy -ingwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngviingwaz
omówienie runy -othala, othal, éthel, ôdhal, odala, othel, ethel, othalan, othila, ural odala
omówienie runy -dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dagdagaz
omówienie runy -wyrd, yrwyrd

© Lesława Jaworowska
Wszystkie teksty oraz zdjęcia znajdujące
się na tej stronie są chronione prawem autorskim.

Chcesz byc informowany o nowościach i terminach warsztatów? Zapisz się na listę.

Zgadzam się z Polityką Prywatności

 


Znanych jest kilka runicznych alfabetów. Na Wyspach Brytyjskich wykorzystuje się alfabet składający się z 33 liter, na ziemiach niemieckich z 24, a w Islandii z zaledwie 16.
W celach dywinacyjnych wykorzystuje się klasyczny futhark germański, w którym mamy 24 runy i jedną pustą, zwaną runą Odyna lub ryną wyrd. Do celów magicznych pierwsza litera futharku (fehu) przenoszona jest na koniec i taki alfabet nazywany jest utharkiem.

Klasyczny futhark, dzieli się na trzy ósemki, tak zwane Atty, z których każda poświecona jest temu bóstwu, którego imieniu odpowiada litera zaczynająca daną ósemkę.
W literaturze spotyka się jednak omówienie 25 run. Ta dodatkowa runa pojawiła się w futharku dopiero w latach siedemdziesiątych, została najprawdopodobniej dodana przez Ralpha Bluma, który na podstawie tradycyjnego futharku stworzył własny system runiczny, nie będący już jednak futharkiem, ponieważ zaczynał się na runie mannaz,a kończył właśnie na runie Odyna, zwanej także runą wyrd. Ja nie polecam sotosowania jednak tej dodatkowej runy ponieważ może ona powodować konflikt z bardzo silnym egregorem runicznym. Więcej o pustej runie tutaj.

Ósemka Freya - fe, feu, feh, foeh, feoh, faihou, faihu, fehuur, uruz, urus, our, ourr, ourouzdurisaz, thurisaz, thurs, thiuth, thauris, thora, thorn, thurs, thursi, thurisar, dorn, thuris, tauris, donar, thunsazansuz, asuz, os, ansur, ansur, unsur,oss, ôs, ass, aza, asraido, raidho, rad, ried, raidu, rit, raidha, radh, reid, reidhkaunan, kenaz, kauna, cen, ken, kaun, kusma, kustna, cén, kano, kaunazgebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebuwunjo, wunio, wunju, wyn, wynn, wenne, winja, winia, wend

Ósemka Hag - hagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, hagnaudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudisa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issjera, jara, jér, gera, gér, aar, ôr, jeraniwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, éoh, ihwar, yo, yerperdo, petrio, petro, perthro, perd, petra, peodro, pairthra, peordh, peorth, perthu, peorthalgiz, eolhx, elhaz, yr, algir, alga, algis, eolh, ihwar, algir, eolchsowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailor

Ósemka Tyra - tiwaz, teiws, tir, tiu, tyr, teiwazberkano, bairkan, beorc, bjarkan, berkanan, berkana, bjarkan, brica, bairkan, beoroehwaz, eh, eihwaz, egeis, eoh, eh, algiz, algis,eolh, ihwarmannaz, manna, mann, madhr, man, madrlaukaz, laguz, lagu, laaz, lagus, lögringwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngviothala, othal, éthel, ôdhal, odala, othel, ethel, othalan, othila, ural dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dagRuny dzielimy także na energetyczne i magnetyczne. Energetyczne, dodają nam energii i siły, natomiast magnetyczne, wymagają od nas pewnego wysiłku i wykorzystania posiadanych zasobów energetycznych.

runy energetyczne

ur, uruz, urus, our, ourr, ourouzdurisaz, thurisaz, thurs, thiuth, thauris, thora, thorn, thurs, thursi, thurisar, dorn, thuris, tauris, donar, thunsazansuz, asuz, os, ansur, ansur, unsur,oss, ôs, ass, aza, asraido, raidho, rad, ried, raidu, rit, raidha, radh, reid, reidhkaunan, kenaz, kauna, cen, ken, kaun, kusma, kustna, cén, kano, kaunazhagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, hagnaudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudperdo, petrio, petro, perthro, perd, petra, peodro, pairthra, peordh, peorth, perthu, peorthberkano, bairkan, beorc, bjarkan, berkanan, berkana, bjarkan, brica, bairkan, beoroehwaz, eh, eihwaz, egeis, eoh, eh, algiz, algis,eolh, ihwarothala, othal, éthel, ôdhal, odala, othel, ethel, othalan, othila, ural dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dag

runy magnetyczne

fe, feu, feh, foeh, feoh, faihou, faihu, fehugebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebuwunjo, wunio, wunju, wyn, wynn, wenne, winja, winia, wendisa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issjera, jara, jér, gera, gér, aar, ôr, jeraniwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, éoh, ihwar, yo, yeralgiz, eolhx, elhaz, yr, algir, alga, algis, eolh, ihwar, algir, eolchsowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailortiwaz, teiws, tir, tiu, tyr, teiwazmannaz, manna, mann, madhr, man, madrlaukaz, laguz, lagu, laaz, lagus, lögringwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngvi

Z dwudziestu czterech run, piętnaście przyjmuje tak pozycję prostą, jak i odwróconą.
O pozostałych dziewięciu mówi się , że są nieodwracalne . Jak się łatwo domyślić, są to te runy, które po odwróceniu wyglądają nadal tak samo. Są to: gebo, hagal, naudiz, isa, jera, iwaz, sowelo, ingwaz, dagaz. Sa to równocześnie runy, które symbolizują dziewięć Swiatów runicznego Wszechświata przez które przechodzi drzewo Yggdrasill.
W mitologii nordyckiej tych dziewięć światów laczy Yggdrasil. Sa nimi:
Asgard, Alfheim, Vanaheim, Niflheim, Midgard, Muspelheim, Jotunheim,
Svartalfheim i Hel. W niektórych zródlach mozna spotkac troche inne nazwy:
Asgard, Alfheim, Vanaheim, Niflheim, Midgard, Muspelheim, Jotunheim,
Svartalfheim i Nidavellir.

gebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebuhagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, hagnaudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudisa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issjera, jara, jér, gera, gér, aar, ôr, jeraniwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, éoh, ihwar, yo, yersowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailoringwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngvidagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dag
Współcześni runolodzy analizują ten schemat jako symbol różnych poziomów ludzkiej osobowości:

Nadświadomość :
Asgard - "Wyższe Ja", sfera światłych pobudek
Wanaheim - wyższa mentalność, sfera pozytywnych refleksji
Alfaheim - wyższy astral, sfera konstruktywnych emocji

Świadomość:
Midgard - osobowość, ego, samoświadomość
Utgard - niższe ja, sfera ciemnych pobudek

Podświadomość:
Swartalfaheim - niższy astral, sfera niszczących emocji
Hel - niższa mentalność, sfera negatywnych refleksji

Muspellheim i Niflheim - symbolizują kanały łączące człowieka z kosmosem

Legenda głosi że Midgard, Utgard i Wanheim to trzy światy na Ziemi, gdzie żyją odpowiednio: ludzie, olbrzymy, i Wanowie. Asgard, Muspellheim i Alfaihem to trzy wyższe, niewidzilane światy, gdzie przebywają Asowie. Pozostałe światy: Swartalfaheim, Niflheim i Hel były uznawane za dolne i nazywane królestwem Elfów ciemności, królestwem chłodu, gdzie żyją lodowe olbrzymy, którlestwem umarłych, rządzone przez królową- olbrzymkę Hel.
Świat ten, opiera się na świętym drzewie Yggdrasil (Igdrasil). To ogromne drzewo - cis, lub jak mówią inne źródła - jesion - będące osią i centrum świata, samo w sobie symbolizuje wszechświat. W jego gałęziach żyją przedziwne stworzenia: koza Heidrun, dająca zamiast mleka miód, który jest pożywieniem bogów, jeleń Eikthyrnir, z którego poroża tryskają strużki wody, zasilające wszystkie rzeki świata, orzeł i wiewiórka krążaca nieustannie pomiędzy nima wierzchołkiem drzewa oraz Nidhogg - żmija-smok, dokuczliwy gryzoń, niszczący korzenie Ygdrasila. Ten wyniosły cis, wypełniający cały świat, dający schronienie zmarłym i bogom, ma cztery korzenie. Pierwszy, podgryzany ciągle przez żmiję-smoka odnawia się dzięki swym niewyczerpanym cudownym sokom. Drugi korzeń, ciągnie się w stronę mgieł dalekiej pólnocy i gubi w Jotundheimie, krainie olbrzymów. Trzeci sięga aż do królestwa Mimira, pierwszego człowieka, który pośmierci panował w tym mrocznym świecie. na czartym korzeniu siedziały Norny - obecne przy narodzinach i śmierci każdego człowieka, lecz nie mające wpływu, na jego wolną wolę. Spod każdego z trzech pierwszych korzeni wypływa źródło.