radykalne wybaczanie, wybaczenie, Colin Tipping

strona gwna

runiczna mitologia, historia

futhark - alfabet runiczny

jak zrobi wasny futhark

magia runiczna

skrypty, talizmany, amulety

bindruny

gimnastyka runiczna

ksiki o runach

wrenie z run - rozkady

runy - astrologia - tarot

ciekawe linki


omwienie runy - fe, feu, feh, foeh, feoh, faihou, faihu, fehufehu
omwienie runy - ur, uruz, urus, our, ourr, ourouzuruz
omwienie runy -durisaz, thurisaz, thurs, thiuth, thauris, thora, thorn, thurs, thursi, thurisar, dorn, thuris, tauris, donar, thunsazdurisaz
omwienie runy -ansuz, asuz, os, ansur, ansur, unsur,oss, s, ass, aza, asansuz
omwienie runy -raido, raidho, rad, ried, raidu, rit, raidha, radh, reid, reidhraido
omwienie runy -kaunan, kenaz, kauna, cen, ken, kaun, kusma, kustna, cn, kano, kaunazkenaz
omwienie runy -gebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebugebo
omwienie runy -wunjo, wunio, wunju, wyn, wynn, wenne, winja, winia, wendwunjo
omwienie runy -hagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, haghagal
omwienie runy -naudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudnaudiz
omwienie runy -isa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issisa
omwienie runy -jera, jara, jr, gera, gr, aar, r, jeranjera
omwienie runy -perdo, petrio, petro, perthro, perd, petra, peodro, pairthra, peordh, peorth, perthu, peorthpetro
omwienie runy -iwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, oh, ihwar, yo, yeriwaz
omwienie runy -algiz, eolhx, elhaz, yr, algir, alga, algis, eolh, ihwar, algir, eolchalgiz
omwienie runy -sowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailorsowelo
omwienie runy -tiwaz, teiws, tir, tiu, tyr, teiwaztiwaz
omwienie runy -berkano, bairkan, beorc, bjarkan, berkanan, berkana, bjarkan, brica, bairkan, beoroberkano
omwienie runy -ehwaz, eh, eihwaz, egeis, eoh, eh, algiz, algis,eolh, ihwarehwaz
omwienie runy -mannaz, manna, mann, madhr, man, madrmannaz
omwienie runy -laukaz, laguz, lagu, laaz, lagus, lgrlaukaz
omwienie runy -ingwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngviingwaz
omwienie runy -othala, othal, thel, dhal, odala, othel, ethel, othalan, othila, ural odala
omwienie runy -dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dagdagaz
omwienie runy -wyrd, yrwyrd

© Lesawa Jaworowska
Wszystkie teksty oraz zdjcia znajdujce
si na tej stronie s chronione prawem autorskim.

Chcesz byc informowany o nowociach i terminach warsztatw? Zapisz si na list.

Zgadzam si z Polityk Prywatnoci

 

Ju dawno, znaleziono optymalne poczenie pomidzy tarotem, astrologi i runami. W poniszych tabelach znale mona zestawienie tych trzech systemw.
Mimo, e runy naprawd duo i trafnie potrafi odpowiedzie na waciwie zadane pytanie, warto jednak zapozna si - jakie s powizania pomidzy tym co mwi runy, astrologia i tarot. Poczenie w spotkaniu z klientem run, tarota i astrologii daje molwio obszerniejszego wgldu w ycie czowieka. Czasem chcielibymy wiedzie, jaka bdzie pora roku, kiedy dana rzecz si wydarzy, lub pogbi charakterystyk danej osoby - mona wtedy skorzysta z porwnania run do astrologii. Osobowo czowieka jest symbolicznie powizana z procesami natury, co atwo zauway na nastpujcym przykadzie.

Runy a astrologia

Baran / Kenaz- nasiono otwiera si, by rozpocz nowe ycie
Byk / Fehu - wypuszcza korze w ziemi i ronie, opr i wola przetrwania
Blinita / Raido - wypuszcza pd ku grze, do soca, egzystuje w dwch wiatach, podziemnym i ponad ziemi (ywio ziemi i powietrza)
Rak / Berkano - zapodnienie, zapylanie, uczucia macierzyskie i ojcowskie, rodzina
Lew / Sowelo - dojrzao nasienia, pewno siebie, bogactwo
Panna / Jera - zbir plonw, pilno, porzdek
Waga / Wunjo - wprowadzenie rwnowagi, rozwaanie zb, segregowanie ich
Skorpion / Petro - proces zamierania, kontynuacja ycia w nasieniu
Strzelec / Iwaz - sen zimowy, rozwj ycia duchowego, plany na przyszo, weryfikacja dowiadcze
Kozioroec / Naudiz- krystalizacja, walka o przetrwanie, zimno
Wodnik / Hagal - oczekiwanie przed wiosn, obserwacja natury
Ryby / Isa - pcznienie nasion w ziemi, drgnienie do nowego ycia w tym, co pozostao po starym

Znak zodiaku Przyporzdkowane runy Energia Pora roku
Baran
Kenaz
Tiwaz
mska
wiosna
Byk
Fehu
Ingwaz
eska
wiosna
Blinita
Raido
Ansuz
mska
wiosna
Rak
Berkano
Laguz
eska
lato
Lew
Sowelo
Dagaz
mska
lato
Panna
Jera
Ehwaz
eska
lato
Waga
Wunjo
Gebo
mska
jesie
Skorpion
Petro
Uruz
eska
jesie
Strzelec
Iwaz
Durisaz
mska
jesie
Kozioroec
Naudiz
Odala
eska
zima
Wodnik
Hagal
Mannaz
mska
zima
Ryby
Isa
Algiz
eska
zima

Tarot i runy


Poniewa run jest 24, natomiast kart tarota 22, dlatego pod dwie karty przyporzdkowane zostay po dwie runy. Te dwa arkana nios bardzo szerok i gbok informacj, dlatego przypisanie im dwch run jest logiczne, zwaszcza dla osoby, ktra zajmuje si tarotem i jego symbolik.

Arkan - Tarot Przyporzdkowane runy
0 GUPIEC hagal, ingwaz
1 MAG ansuz, ehwaz
2 KAPANKA laguz
3 CESARZOWA gebo
4 CESARZ kenaz
5 KAPAN fehu
6 KOCHANKOWIE raido
7 RYDWAN berkano
8 SIA dagaz
9 PUSTELNIK jera
10 KOO FORTUNY durisaz
11 SPRAWIEDLIWO wunjo
12 WISIELEC isa
13 MIER petro
14 UMIARKOWANIE iwaz
15 DIABE odala
16 WIEA tiwaz
17 GWIAZDA mannaz
18 KSIʯYC algiz
19 SOCE sowelo
20 ZMARTWYCHWSTANIE uruz
21 WIAT naudiz