radykalne wybaczanie, wybaczenie, Colin Tipping

strona gwna

runiczna mitologia, historia

futhark - alfabet runiczny

jak zrobi wasny futhark

magia runiczna

skrypty, talizmany, amulety

bindruny

gimnastyka runiczna

ksiki o runach

wrenie z run - rozkady

runy - astrologia - tarot

ciekawe linki


omwienie runy - fe, feu, feh, foeh, feoh, faihou, faihu, fehufehu
omwienie runy - ur, uruz, urus, our, ourr, ourouzuruz
omwienie runy -durisaz, thurisaz, thurs, thiuth, thauris, thora, thorn, thurs, thursi, thurisar, dorn, thuris, tauris, donar, thunsazdurisaz
omwienie runy -ansuz, asuz, os, ansur, ansur, unsur,oss, s, ass, aza, asansuz
omwienie runy -raido, raidho, rad, ried, raidu, rit, raidha, radh, reid, reidhraido
omwienie runy -kaunan, kenaz, kauna, cen, ken, kaun, kusma, kustna, cn, kano, kaunazkenaz
omwienie runy -gebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebugebo
omwienie runy -wunjo, wunio, wunju, wyn, wynn, wenne, winja, winia, wendwunjo
omwienie runy -hagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, haghagal
omwienie runy -naudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudnaudiz
omwienie runy -isa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issisa
omwienie runy -jera, jara, jr, gera, gr, aar, r, jeranjera
omwienie runy -perdo, petrio, petro, perthro, perd, petra, peodro, pairthra, peordh, peorth, perthu, peorthpetro
omwienie runy -iwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, oh, ihwar, yo, yeriwaz
omwienie runy -algiz, eolhx, elhaz, yr, algir, alga, algis, eolh, ihwar, algir, eolchalgiz
omwienie runy -sowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailorsowelo
omwienie runy -tiwaz, teiws, tir, tiu, tyr, teiwaztiwaz
omwienie runy -berkano, bairkan, beorc, bjarkan, berkanan, berkana, bjarkan, brica, bairkan, beoroberkano
omwienie runy -ehwaz, eh, eihwaz, egeis, eoh, eh, algiz, algis,eolh, ihwarehwaz
omwienie runy -mannaz, manna, mann, madhr, man, madrmannaz
omwienie runy -laukaz, laguz, lagu, laaz, lagus, lgrlaukaz
omwienie runy -ingwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngviingwaz
omwienie runy -othala, othal, thel, dhal, odala, othel, ethel, othalan, othila, ural odala
omwienie runy -dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dagdagaz
omwienie runy -wyrd, yrwyrd

© Lesawa Jaworowska
Wszystkie teksty oraz zdjcia znajdujce
si na tej stronie s chronione prawem autorskim.

Chcesz byc informowany o nowociach i terminach warsztatw? Zapisz si na list.

Zgadzam si z Polityk Prywatnoci

 

By korzysta z dobrodziejstwa run, mona take intonowa je w postaci dwikw. piewanie, nucenie nazw run, wprowadza w nasze ciao i umys wibracj danej runy. Metod t mona wspaniale czy z wykonywaniem gimnastyki runicznej. Polega ona, na przyjmowaniu pozycji ciaa, odpowiadajcej danej runie. Na przykad - pozycja runy gebo, to stanicie w szerokim rozkroku i wzniesienie, rozoonych na boki rk w gr, domi otwartymi w stron nieba.
Innym sposobem korzystania z mocy run, s mudry, czyli ukady rk nawizujce do ksztatw znakw runicznych. Wicej informacji na ten temat mona znale w ksice Leszka Mateli "Runy dla Ciebie".
Runy, generuj energi ksztatu, dlatego wanie naladujc ciaem ksztat znakw runicznych, podczamy si do ich wibracji. Tak samo mona zrobi to intonujc co w rodzaju matry runicznej. Jest to wietny sposb, aby poczu energetyk danej runy.FEHU - pozycja pozwalajca na przywrcenie mocy, na wszelkich poziomach - umysowym, fizycznym i psychicznym
URUZ- pozycja na pozwala w szybki sposb uziemi si i podczy do ziemskiej energii, wspomaga ukrwienie mzgu

ANSUZ - pozycja ta pomoaga uaktywni nasz komunikacj ze wiatem i ludmiRAIDO - pozycja wprowadzajca ciao w stan rwnowagi, porzdkujca emocje


KENAZ - pozycja ta pozwala otworzy si na wszystko co najlepsze


GEBO - pozwala zjednoczy si z energi kosmosu, wprowadza rwnowag pomidzy msk i esk energi


WUNJO - harmmonizuje o tworzy pokj


NAUDIZ - pozwala odnale si w trudnych momentach, kiedy pitrz si przed nami trudnoci


ISA - pozwala zagbi si w sobie, odci si od wiata zewntrznegoJERA - pozycja ta pozwala otworzy si na zbieranie plonw swoich dziaa, wzmaga cierpliwoPETRO - pozycja wyciszenia i bezpieczestwa


IWAZ - czy w sobie fizyczno i duchowo


ALGIZ - pozycja, ktra pozwala si otworzy na bosk energi mioci i wsparciaSOWELO - wspomaga pobieranie energii, wpywa dobrze na czakram splotu sonecznego


TIWAZ - pozwala na odnalezienie celu i rodkw pozwlajcych go zrealizowa


BERKANO - wskazana dla osb, ktre czuj niedobr eskiej energii


MANNAZ - pozwala otworzy si na ludzi i partnerskie ukady


LAUKAZ - pozwala "odetka" to co zatkane, wspomaga przepyw energii, wzmaga intuicj


INGWAZ - pozycja "zamknicia" - pozwalajca poczu si bezpiecznie


ODALA - jednoczy siy potrzebne do utrzymywania zwizkw z rodzin, wsplnot

DAGAZ - wprowadza do naszego ycia rwnowag i harmoni