radykalne wybaczanie, wybaczenie, Colin Tipping

strona gwna

runiczna mitologia, historia

futhark - alfabet runiczny

jak zrobi wasny futhark

magia runiczna

skrypty, talizmany, amulety

bindruny

gimnastyka runiczna

ksiki o runach

wrenie z run - rozkady

runy - astrologia - tarot

ciekawe linki


omwienie runy - fe, feu, feh, foeh, feoh, faihou, faihu, fehufehu
omwienie runy - ur, uruz, urus, our, ourr, ourouzuruz
omwienie runy -durisaz, thurisaz, thurs, thiuth, thauris, thora, thorn, thurs, thursi, thurisar, dorn, thuris, tauris, donar, thunsazdurisaz
omwienie runy -ansuz, asuz, os, ansur, ansur, unsur,oss, s, ass, aza, asansuz
omwienie runy -raido, raidho, rad, ried, raidu, rit, raidha, radh, reid, reidhraido
omwienie runy -kaunan, kenaz, kauna, cen, ken, kaun, kusma, kustna, cn, kano, kaunazkenaz
omwienie runy -gebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebugebo
omwienie runy -wunjo, wunio, wunju, wyn, wynn, wenne, winja, winia, wendwunjo
omwienie runy -hagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, haghagal
omwienie runy -naudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudnaudiz
omwienie runy -isa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issisa
omwienie runy -jera, jara, jr, gera, gr, aar, r, jeranjera
omwienie runy -perdo, petrio, petro, perthro, perd, petra, peodro, pairthra, peordh, peorth, perthu, peorthpetro
omwienie runy -iwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, oh, ihwar, yo, yeriwaz
omwienie runy -algiz, eolhx, elhaz, yr, algir, alga, algis, eolh, ihwar, algir, eolchalgiz
omwienie runy -sowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailorsowelo
omwienie runy -tiwaz, teiws, tir, tiu, tyr, teiwaztiwaz
omwienie runy -berkano, bairkan, beorc, bjarkan, berkanan, berkana, bjarkan, brica, bairkan, beoroberkano
omwienie runy -ehwaz, eh, eihwaz, egeis, eoh, eh, algiz, algis,eolh, ihwarehwaz
omwienie runy -mannaz, manna, mann, madhr, man, madrmannaz
omwienie runy -laukaz, laguz, lagu, laaz, lagus, lgrlaukaz
omwienie runy -ingwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngviingwaz
omwienie runy -othala, othal, thel, dhal, odala, othel, ethel, othalan, othila, ural odala
omwienie runy -dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dagdagaz
omwienie runy -wyrd, yrwyrd

© Lesawa Jaworowska
Wszystkie teksty oraz zdjcia znajdujce
si na tej stronie s chronione prawem autorskim.

Chcesz byc informowany o nowociach i terminach warsztatw? Zapisz si na list.

Zgadzam si z Polityk Prywatnoci

 

Osoba, ktra raz "zakocha si" w runach i odczuje ich dziaanie, zwykle wprowadza je do swojego ycia ju na zawsze. Runy, oprcz tego, e suy mog nam do kontaktowania si z naszym Wyszym Ja i poznawania dziki temu odpowiedzi na nurtujce nas pytania, zagldania w przyszo czy przeszo, maj wiele innych zastosowa. Niektrzy mionicy run wykorzystuj je take do tatuau. Zobacz tutaj i tutaj.

Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania wibracji run s skrypty runiczne, ktre mona stosowa przy tworzeniu mandali, talizmanw, amuletw.

Skrypt runiczny, to cig run, poczonych ze sob w taki sposb, aby ich wibracje wspieray si wzajemnie. Z tym, e zaznaczam od razu - sztuka czenia poszczeglnych run nie jest prosta. S tutaj dwie "szkoy". Jedna mwi, e aby czy ze sob runy i komponowa je w skrypty, naley bardzo dobrze pozna symbolik run bo mona zym zestawem spowodowa wicej szkody, ni poytku, druga, eby dobiera runy intuicyjnie, kierujc si bardziej wasnym wyczuciem ni rozumem. Nawet jeli zdecydujemy si na drug opcj - dobre poznanie symboliki run jest tutaj obowizkowe.

Najbezpieczniejszym sposobem na pocztek jest korzystanie z gotowych skryptw runicznych dostpnych w literaturze, a take stosowanie skryptw danej runy. Jeli na przykad zaley nam na poprawie zdrowia, moemy wspomc si skryptem runy uruz, ktra skada si z run uruz, raido, uruz, algiz i wyglda tak:Skrypt taki moemy wyrysowa na kartce papieru, oprawi j w ramki i umieci w rejonie wschodnim mieszkania, ktry odpowiedzialny jest za zdrowie wedug feng-shui.
Poniej przedstawiam przykadowe skrypty wraz z dziedzinami ich zastosowania.


Skrypt moemu wyry lub wymalowa na kawaku drewienka z dziurk, przez ktr naley przewlec na przykad rzemyk i nosi na szyi. Innym pomysem jest zrobienie breloczka, wyhaftowanie takiego skryptu na poduszce czy te na przykad ubraniu.
Moemy tez stosowa w ten sposb take pojedyncze runy.

 

Kolejnym sposobem korzystania z energii run jest zapisywanie swojego imienia za ich pomoc. Poniej znajduje si przyporzdkowanie liter alfabetu aciskiego do znakw alfabetu runicznego. Liter C zastpiono tutaj podobnie brzmic zbitk th (thurisaz) ale spotyka si take w literaturze przypisan tutaj run kenaz. Nie wystpujc w tabelii liter X moemy zastpi poprzez poczenie run kenaz i sowelo, Y poprzez run jeran, natomiast liter V moemy zastpi run wunjo lub fehu.

A, B C, D E, F G H
I J K L, M N, O P
R S, T U, W, V Z, , NG TH


Skrypt runiczny naszego imienia jest wspaniaym talizmanem. Przy okazji warto wspomnie, czym rni si talizman od amuletu, bo czsto te dwa pojcia s stosowane zamiennie, a maj inne znaczenie.
Amulet ma za zadanie ochrania noszc go osob przed nieszczciem, chorob, rzuceniem uroku, atakiem psychicznym. Wanym elementem, przy tworzeniu amuletu, jest materia, z jakiego jest wykonany, forma i sposb jego wykonania oraz symbole, jakie zawiera. Natomiast talizman suy gwnie przyciganiu szczcia, a jego gwnym atrybutem jest magiczna formua, ktr w sobie zawiera.

Za pomoc run moemy zapisywa cae zaklcia, proby kierowane do si wyych.

Aby przeoy dane sowo, imi lub zaklcie na jzyk run, wpisz je w okienko i nacinij "tumacz"