radykalne wybaczanie, wybaczenie, Colin Tipping

strona główna

runiczna mitologia, historia

futhark - alfabet runiczny

jak zrobić własny futhark

magia runiczna

skrypty, talizmany, amulety

bindruny

gimnastyka runiczna

książki o runach

wróżenie z run - rozkłady

runy - astrologia - tarot

ciekawe linki


omówienie runy - fe, feu, feh, foeh, feoh, faihou, faihu, fehufehu
omówienie runy - ur, uruz, urus, our, ourr, ourouzuruz
omówienie runy -durisaz, thurisaz, thurs, thiuth, thauris, thora, thorn, thurs, thursi, thurisar, dorn, thuris, tauris, donar, thunsazdurisaz
omówienie runy -ansuz, asuz, os, ansur, ansur, unsur,oss, ôs, ass, aza, asansuz
omówienie runy -raido, raidho, rad, ried, raidu, rit, raidha, radh, reid, reidhraido
omówienie runy -kaunan, kenaz, kauna, cen, ken, kaun, kusma, kustna, cén, kano, kaunazkenaz
omówienie runy -gebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebugebo
omówienie runy -wunjo, wunio, wunju, wyn, wynn, wenne, winja, winia, wendwunjo
omówienie runy -hagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, haghagal
omówienie runy -naudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudnaudiz
omówienie runy -isa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issisa
omówienie runy -jera, jara, jér, gera, gér, aar, ôr, jeranjera
omówienie runy -perdo, petrio, petro, perthro, perd, petra, peodro, pairthra, peordh, peorth, perthu, peorthpetro
omówienie runy -iwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, éoh, ihwar, yo, yeriwaz
omówienie runy -algiz, eolhx, elhaz, yr, algir, alga, algis, eolh, ihwar, algir, eolchalgiz
omówienie runy -sowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailorsowelo
omówienie runy -tiwaz, teiws, tir, tiu, tyr, teiwaztiwaz
omówienie runy -berkano, bairkan, beorc, bjarkan, berkanan, berkana, bjarkan, brica, bairkan, beoroberkano
omówienie runy -ehwaz, eh, eihwaz, egeis, eoh, eh, algiz, algis,eolh, ihwarehwaz
omówienie runy -mannaz, manna, mann, madhr, man, madrmannaz
omówienie runy -laukaz, laguz, lagu, laaz, lagus, lögrlaukaz
omówienie runy -ingwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngviingwaz
omówienie runy -othala, othal, éthel, ôdhal, odala, othel, ethel, othalan, othila, ural odala
omówienie runy -dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dagdagaz
omówienie runy -wyrd, yrwyrd

© Lesława Jaworowska
Wszystkie teksty oraz zdjęcia znajdujące
się na tej stronie są chronione prawem autorskim.

Chcesz byc informowany o nowościach i terminach warsztatów? Zapisz się na listę.

Zgadzam się z Polityką Prywatności

 

Kiedy poznamy już każdą z run, możemy przystąpić, do runicznej wróżby. Poniżej przedstawiam rozkłady dające odpowiedzi, na najczęściej dręczące nas pytania. Każda wróżka posiada zestaw ulubionych rozkładów, niektóre wróżki tworzą własne i nie ma w tym nic złego. Najważniejsze - aby precyzyjnie zadać pytanie i dobrać właściwy rozkład do danego problemu.
Rozkłady te są zaczerpnięte z ogólnie dostępnej literatury, część z nich przystosowałam do swoich potrzeb.

1. ROZKŁAD PARTNERSKI

Pytania, na jakie najczęściej odpowiada każda wróżka, to te dotyczące miłości. Każdy z nas chce wiedzieć, czy właśnie poznany partner jest nam przeznaczony, jak będzie się układał z nim związek, czego możemy po tej znajomości oczekiwać.
Za pomocą tego rozkładu, możemy sprawdzić, co łączy nas z daną osobą i jakie są szanse na stworzenie z nią udanego związku. Rozdkład ten jest przydatny nie tylko w relacjach damsko-męskich, może także służyć do sprawdzenia, czy dana osoba nadaje się na przykład na wspólnika w firmie, naszego szefa, współpracownika, przyjaciela.

Do tego rozkładu będziemy potrzebować 14 kart. Kolumna po lewej stronie w rozkładzie damsko-męskim będzie przedstawiała kobietę, ta po prawej mężczyznę. Kiedy jest to rozkład dla osób tej samej płci, po lewej stronie będzie osoba, zadająca nam pytanie.

1 - w mowie - jakie są werbalne komunikaty dotyczące związku
2 - w myśli - co naprawdę osoba myśli na temat tego związku
3 - w sercu - jakie ma uczucia
4 - w czynach - jak będzie realizowany związek na płaszczyźnie fizycznej, czego można oczekiwać po tej osobie - co zrobi
5 - co osoba wnosi do związku
6 - co łączy te dwie osoby
7,8,9 - przyszłość (problemy, szanse)

Należy zwrócić uwagę, czy istanieje zgodność na 1,2,3 poziomie. Zdarza się tak, że deklaracje nie pokrywają się z czynami, albo to, co dana osoba czuje nie ma odbicia w jej zachowaniu.2. TRUDNY WYBÓR

Kiedy stoimy przed wyborem, którego musimy dokonać pomiędzy dwoma opcjami, możemy skorzystać z nieco zmodyfikowanego rozkładu partnerskiego. Do tego rozkładu będzie nam potrzebnych 6 kart.

1 - stan obecny obu spraw
2 - co ta propozycja mówi o sobie
3 - co będzie, jak wybierzesz tę opcję - najbliższa przyszłość
4 - co będzie jak wybierzesz tę opcję - dalsza przyszłość
5 - Ty w obecnym dylemacie

3. KRZYŻ CELTYCKI

Rozkład ten występuje w różnych zmodyfikowanych formach. Ja osobiście bardzo go lubię, przydatny zwłaszcza wtedy, kiedy nie do końca potrafimy dojść, co nas naprawdę dręczy.

1 - reprezentuje osobę pytającego i syganlizuje jego problem
2 - problem pytającego
3 - korzenie problemu
4 - pragnienia pytającego i to, co może osiągnąć
5 - niedawna przeszłość, z której wypłynął problem
6 - bliska przyszłość, która wyłoni się z obecnej sytuacji
7 - nieuświadomione cechy pytającego, które spowodowały problem
8 - co osoba tak naprawdę myśli o tym problemie (nadzieje lub zwątpienie)
9 - wpływy otoczenia w danym problemie (pomoc i wsparcie lub dezaprobata, na kogo można liczyć lub nie)
10 - ostateczny wynik, rozwiązanie problemu

4. MAGICZNY KWADRAT

Rozkład ten, mimo, że składa się tylko z 9 kart, dostarcza dość dużo informacji na temat obecnej sytuacji, przyczyn jej powstania, spraw do rozważenia i przyszłych wydarzeń.

pierwsza kolumna to osobowość pytającego,
druga - sprawy do rozważenia przed podjęciem decyzji,
trzecia - prawdopodobny wynik działań

pierwszy rząd - aktualna sytuacja
drugi rząd - przyczyny zaistniałej sytuacji
trzeci rząd - przyszłe wydarzenia

1- osobowość pytającego i jego stan umysłu
2- wpływy zewnętrzne
3- wpływ bliskiej rodziny, przyjaciół na pytającego
4 - emocje pytającego - nadzieje lub obawy
5 - szanse, możliwości lub wyzwania jakie staną przed pytającym
6 - to, czego pragnie pytający
7 - czynniki lub osoby niesprzyjające pytającemu i opóźniające sprawy
8 - to co sprzyja pytającemu (osoby bądź sytuacje)
9 - mocne strony osobowości, talenty, uzdolnienia pytającego

5. ZEGAR LUB DWANAŚCIE MIESIĘCY

Rozkład, który pozwala przeanalizować wszystkie aspekty życia pytającego. Będzimy potrzebować do niego 12 kart.

1 - osoba pytająca - jej osobowość, talenty, zainteresowania
2 - pieniądze, sytuacja finansowa
3 - krótkie podróże, kontakty z otoczeniem
4 - ognisko domowe, sytuacja rodzinna, ślub
5 - dzieci, rozrywki, czas wolny
6 - miejsce pracy, stan zdrowia
7 - małżeństwo, seks, układy partnerskie
8 - kryzysy, niebezpieczeństwa, zainteresowania ezoteryczne
9 - dalsze podróże, religia, wykształcenie, praca nad sobą
10 - kariera zawodowa, prestiż, zaszczyty
11 - związki z otoczeniem, przyjaźnie, wpływy, realizacja marzeń
12 - to co ukryte, niespodziewane, problemy zdrowotne

Druga wersja tego rozkładu pozwala nam przeprowadzić analizę najbliższych 12 miesięcy - tego, co będzię się działo i czego można się spodziewać.

6. ZDROWIE - SIEDEM CZAKR
Rozkład ten oparty jest o znajomość systemu czakr. Czakry są to metafizyczne wiry energii. Pojęcie to wywodzi się ze starożytnego indyjskiego systemu uzdrawiania, który wyróżnia w ciele człowieka siedem głównych ośrodków kierujących przepływem energii subtelnych. Symbolizują one połączenie ciała duchowego z fizycznym oraz pokrywają się z układem hormonalnym. Pozostając w stanie zrównoważonym, każda z siedmiu czakr wpływa na prawidłowe funkcjonowanie okroślonych części ciała. Stan niezrównoważenia, niewłaściwej pracy lub "zablokowania" czakr objawia się licznymi zaburzeniami fizycznymi, psychicznymi i umysłowymi.
Poniższa tabela przedstawia powiązania każdej czkary z kolorem, cechą osobowości, gruczołem dokrewnym, częściami ciała.

1. siła życiowa, podstawy życia, dzieciństwo
2. układ rozrodczy, kontakty intymne, młodość
3. środowisko zewnętrzne, żołądek, jelita, wiek średni
4. serce, układ krwionośny, uczucia i emocje, wiek średni
5. gardło, układ oddechowy, sposób wyrażania siebie
6. mózg, pamięć, myślenie, wiek średni i późniejszy
7. cały organizm, całe życie, człowiek
8. czynniki przeszłe wpływające na teraźniejszość
9. sposoby pomocy, przyszłość


1. czakra podstawy, korzenia
przetrwanie, potrzeby fizyczne
nadnercza
kości, układ szkieletowy
węch
2. czakra pępkowa
równowaga emocjonalna, seksualizm
jądra, jajniki
narządy płciowe, pęcherz moczowy, prostata, macica
układ rozrodczy i moczowy
smak
3. czakra splotu słonecznego
siła osobowości, wola
trzustka
układ trawienny, mięśnie
wzrok
4. czakra serca
 
grasica
serce, klatka piersiowa, układ krążenia
dotyk
5. czakra gardła
komunikowanie się, autoekspresja
tarczyca, przytarczyce
usta, gardło, uszy, układ oddechowy
dźwięk/słuch
6. czakra trzeciego oka
intuicja, mądrość
przysadka
oczy, podstawa czaszki
szósty zmysł
7. czakra korony
duchowość
szyszynka
góra czaszki, kora mózgowa, skóra
poza jaźnią